O svazku

DSO Podkováňsko
dobrovolný svazek obcí

DSO Podkováňsko
dobrovolný svazek obcí

Předseda a místopředseda svazku

  • Předseda – pan Zdeněk Jakubec
  • Místopředseda – pan Václav Flodrman

Členové výboru

  • Starosta obce Skalsko – pan Zdeněk Jakubec
  • Starosta obce Kovanec – pan Václav Flodrman
  • Místostarostka obce Kováň – paní Ing. Kateřina Fantová
  • Místostarosta obce Krásná Ves – pan Václav Kratochvíl

Členové kontrolní komise

  • Obec Skalsko – pan Josef Holoubek
  • Obec Kováň – pan František Cabaj
  • Obec Kovanec – pan Antonín Červený
  • Obec Krásná Ves – pan Václav Kratochvíl