O svazku

DSO Podkováňsko
dobrovolný svazek obcí

DSO Podkováňsko
dobrovolný svazek obcí

Předseda a místopředseda svazku

  • Předseda – pan Bohumil Moc
  • Místopředseda – pan Václav Flodrman

Členové výboru

  • Starosta obce Skalsko pan Zdeněk Jakubec
  • Starosta obce Kovanec pan Václav Flodrman
  • Starosta obce Kováň pan Bohumil Moc
  • Místostarosta obce Krásná Ves pan Václav Kratochvíl

Členové kontrolní komise

  • Obec Skalsko – pan Josef Holoubek
  • Obec Kováň – pan Cabaj František
  • Obec Kovanec – pan Antonín Červený
  • Obec Krásná Ves – pan Václav Kratochvíl